Welkom Onze missie is: Dat wij vanuit een levende relatie met God een betrouwbare en inspirerende gemeenschap vormen

Gebed

Harm op Twitter

 • Tweet Avatar
  HarmJut
  @HarmJut
  zondag 3 juli bijzondere doopdienst in de Kruiskerk. Thema: aan wateren der rust. Welkom!

 • Tweet Avatar
  HarmJut
  @HarmJut
  zondag 19 juni Kruiskerk: slotdienst seizoen. Thema: Een ezel op je weg.

 • Tweet Avatar
  HarmJut
  @HarmJut
  zondag 12 juni Kruiskerk: Jubileumdienst met als thema: De vrouw van de zaaier

Agenda

Dienst

31 juli 2016
10:00 uur

Dienst

7 augustus 2016
10:00 uur

Dienst

14 augustus 2016
10:00 uur

Dienst

21 augustus 2016
10:00 uur

Archief