Welkom Onze missie is: Dat wij vanuit een levende relatie met God een betrouwbare en inspirerende gemeenschap vormen
Open kerk: iedere zaterdag van 13:00 tot 17:00

Gebed

Harm op Twitter

 • Tweet Avatar
  HarmJut
  @HarmJut
  Zondag 22 september Kruiskerk: aangepaste kerkdienst (IKAA). Thema: Het kleine grote wonder. Welkom! Aanvang 10.00 uur.

 • Tweet Avatar
  HarmJut
  @HarmJut
  Livestream 8 september: In verband met de startzondag zal er maar een beperkte livestream van de dienst in de Kruiskerk zijn.

 • Tweet Avatar
  HarmJut
  @HarmJut
  Zondag 8 september startzondag nieuwe seizoen Kruiskerk. Het wordt een actieve dienst in het park! Start 10.00 uur in Kruiskerk. Welkom!

Agenda

Dienst

22 september 2019
10:00

Nieuws

Informatie Platform Dordtse kerken – september

Ook in de komende periode zullen er weer diverse activiteiten plaatsvinden voor en door de Dordtse Kerken. Deze worden onder de aandacht gebracht via de nieuwsbrief van het Informatie Platform Dordtse Kerken. Je leest deze nieuwsbrief hier.

Mooi nieuws van Sulalam

Hoera, het is zover: onze eerste zending kokosolie is in Nederland aangekomen! Helpt u mee om ons product in Nederland succesvol te maken? Door het kopen en promoten van onze kokosolie geeft u een aantal dorpsbewoners een beter bestaan. Daarnaast helpt het ons om meer relaties te maken met de bevolking van Zuid-Sulawesi. Alle inkomsten […]

Emailnieuwsbrief Missie Dordt

Missie Dordt Nieuws is de maandelijkse digitale nieuwsbrief van de stichting Missie Dordt – een interkerkelijke organisatie voor missionair werk op het eiland van Dordrecht. Met gebundelde krachten spannen ze zich in om goed nieuws te zijn voor de stad. Lees de nieuwsbrief hier.

Uitnodiging: opening 61e collegejaar Baptisten Seminarium

Op vrijdag 6 september vindt de opening plaats van het 61e collegejaar van het Baptisten Seminarium in het Baptist House te Amsterdam! Naast de feestelijke diplomering zal scheidend rector Teun van der Leer zijn afscheidscollege met als titel “Heer, leer ons bidden” verzorgen. Lees hier alle details.

Emailnieuwsbrief Missie Dordt

Het Platform Dordtse Kerken werkt samen met Missie Dordt – een interkerkelijke organisatie voor missionair werk op het eiland van Dordrecht. Missie Dordt verbindt, ondersteunt en stimuleert missionaire initiatieven, op weg naar een stadsbreed missionair netwerk. Klik hier voor een mailing waarin de Dordtse Kerken informeren over Missie Dordt.