Eva Geurtsen, Anne-Geert van Driel en Hetty Boerman zijn de vertrouwenspersonen in de Kruiskerk en Baptistengemeente Rotterdam-Centrum. Maar wat zijn vertrouwenspersonen eigenlijk? Wat doen ze en hoe zijn ze bereikbaar? Hetty Boerman legt het uit.

Hetty vertelt: ‘De missie van de Kruiskerk is dat “wij vanuit een levende relatie met God een betrouwbare en inspirerende gemeenschap vormen.” “Betrouwbaar” veronderstelt dat er een veilige omgeving is waar je je kunt ontplooien. Maar overal waar mensen met elkaar optrekken kunnen er ook dingen misgaan, in de vorm van ongewenste omgangsvormen of grensoverschrijdend gedrag.  Als vertrouwenspersonen zijn wij er vooral voor gevoelige zaken waar niet snel over wordt gepraat. Denk bijvoorbeeld aan: manipulatie, huiselijk geweld, seksueel misbruik en machtsmisbruik. Mensen die in zulke situaties gevangen zitten (zowel slachtoffers als daders) denken al snel: “Het ligt aan mij. Ze zien me aankomen als ik hierover praat.” Juist voor hen moet er een plaats zijn waar ze hun verhaal kunnen doen.’

Hoe?
Hetty legt uit hoe de vertrouwenspersonen benaderd kunnen worden. ‘We hebben een eigen emailadres, baptisten.vertrouwenspersoon@gmail.com en een eigen mobiel, die we rouleren. Daarnaast kunnen we in de kerk aangesproken worden. Als iemand naar ons toekomt, inventariseren we waar het over gaat, of de melder een man of een vrouw wil als gesprekspersoon. We bekijken of we het samen oppakken of alleen. Onderling bespreken we de kwestie, maar niet naar buiten. We bieden de eerste opvang. Het is belangrijk dat iemand zijn verhaal kwijt kan. Soms gaat dat in één gesprek, soms in meerdere.’

Doorverwijzen
De vertrouwenspersonen kunnen iemand doorverwijzen. ‘Het kan zijn dat iemand meer specialistische ondersteuning nodig heeft,’ legt Hetty uit. ‘Zo’n traject starten we niet zelf. We verwijzen dan naar het pastoraal team of naar hulpverlening. Als iemand aangifte wil doen, ondersteunen wij in de richting van de politie. Hoe actief we zijn hangt af van degenen die naar ons toe komen. Het is helemaal afhankelijk van hún behoefte. Dat geldt ook voor het inschakelen van derden. Dat gaat allemaal in overleg. De Raad wordt niet inhoudelijk betrokken bij de meldingen die wij krijgen. We zijn onafhankelijk. Als er iets is dat wij zouden willen bespreken met de Raad, dan gaat ook dat in overleg met de melder.’

Waarom?
Ten slotte vertelt Hetty waarom ze het belangrijk vindt om vertrouwenspersoon te zijn: ‘Omdat ik hart heb voor mensen die op de een of andere manier klem zitten, die niet meer weten waar ze het zoeken moeten. Er moet voor iedereen plek zijn. In een situatie van misbruik denk je al snel dat er geen plek is, dat je er niet toe doet. Als ik dat hoor, dan wil ik de barricades op!’

Meer weten of contact?
Bellen kan op nummer 06-23790725, mailen via baptisten.vertrouwenspersoon@gmail.com. Verdere informatie over dit onderwerp vind je op www.sgl-platform.nl.