Nieuwsbrief November 2018

“Laat hen allen één zijn … opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden” (Joh. 17:21)

MISSIE DORDT NIEUWS is de maandelijkse digitale nieuwsbrief van de stichting Dordtse Evangelisatie. Heel concreet is ons doel het bevorderen van (1) gebed voor, (2) informatieverstrekking over en (3) betrokkenheid bij missionaire initiatieven in de stad Dordrecht.

In MISSIE DORDT NIEUWS wordt een rijke diversiteit aan initiatieven genoemd. Wij streven daarbij naar eenheid in verscheidenheid. Kerken, gemeenten en individuele gelovigen zijn uiteraard vrij om aan te haken bij die activiteiten die passen bij hun identiteit en eigenheid.

MISSIE DORDT NIEUWS is een nieuwsbrief van én voor kerken en geloofsgemeenschappen en christelijke organisaties en initiatieven. Het is een nieuwsbrief om te delen met gemeenteleden en medegelovigen. Wilt u daarvoor zorgdragen?

Vacatures Dordtse Evangelisatie

Bestuursleden gezocht

Voor het dagelijks bestuur zoekt de stichting Dordtse Evangelisatie per 1 januari 2019 een algemeen adjunct en een coördinator kerken en gemeenten (v/m). Beide vacatures betreffen een vrijwilligersfunctie voor gemiddeld 2 uur per week.
·       Algemeen Adjunct (klik hier voor de volledige vacature tekst)
·       Coördinator Kerken en Gemeenten (klik hier voor de volledige vacature tekst)

Hebt u passie voor het doorgeven van het Evangelie en gelooft u dat wij geroepen zijn om daarin samen op te trekken? Denk dan eens biddend na over deze vacatures. Maak uw motivatie voor 15 december 2018 kenbaar bij de bestuursvoorzitter Ebe Bruinsma (ebruinsma@outlook.nl).

Kerkenmeeting over The Passion

Uitnodiging 19-nov

Het zal u niet ontgaan zijn: The Passion komt naar Dordrecht. Nu wordt er over dit evenement verschillend gedacht. Maar wat u er ook van vindt, miljoenen mensen komen wel in aanraking met de paasgeschiedenis.

Vanuit het Platform Dordtse Kerken is een coördinatieteam opgezet, die als een spin in het web contact onderhoud met de EO als producer, de Gemeente Dordrecht als organisator en de kerken en gemeenten die rondom het evenement initiatieven willen ontplooien.

Wij zien het als een gezamenlijke opgave voor de kerken in Dordt om voor, tijdens en na The Passion programma’s aan te bieden van verdieping (inhoud) en vervolg (follow-up). Hierbij willen we werken rondom verschillende profielen en daarmee aan eenheid in verscheidenheid.

Op maandag 19 november wordt een kerkenmeeting gehouden waarop het coördinatieteam meer informatie zal verstrekken. Meer informatie over locatie en tijd volgt op: www.dordtsekerken.nl.

Alpha-cursus na The Passion

Kerken, vrijwilligers en cursusleiders gezocht

Op steenworp afstand van het missionaire centrum Van Alle Tijden vindt The Passion plaats. We hopen en bidden dat dit evenement voor velen een aanleiding zal zijn om het christelijk geloof verder te gaan onderzoeken. Die mogelijkheid willen wij in ieder geval bieden middels een Alpha-cursus na The Passion. Deze cursus zal worden aangeboden vanuit Van Alle Tijden. Hiervoor zoeken we deelnemende kerken, vrijwilligers en cursusleiders.

Wilt u meedoen met de Alpha-cursus na The Passion? Mail Dave Lotulung (lotulung.vanalletijden@gmail.com) van de werkgroep Van Alle Tijden voor 15 december 2018.

Missionaire Pallet van Dordrecht

Informatie gevraagd

Vanuit verschillende kerken en geloofsgemeenschappen is er de behoefte aan het in kaart brengen van de missionaire initiatieven in de stad. Het gaat daarbij om het inzichtelijk maken van ‘wie doet wat, waar, wanneer, waarmee en hoe’. Zodat waar mogelijk en zinvol onderlinge afstemming en samenwerking kan plaatsvinden. De coördinator van Missie Dordt is bezig met een eerste inventarisatie. Hiervoor wordt informatie gevraagd.

Heeft u informatie over missionaire initiatieven in de stad? Mail die voor 15 december 2018 naar Missie Dordt (missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl). Zodat deze opgenomen kunnen worden in het missionaire pallet.

Kerkenmeeting over Missie Dordt

Save-the-date: 10 januari 2019

Op donderdagavond 10 januari 2019 hoopt Missie Dordt een kerkenmeeting te houden. Tijdens deze meeting wordt een eerste versie van het missionaire pallet gepresenteerd. Verder hopen tal van initiatiefnemers hun  missionaire dromen en plannen te delen. Dit zijn initiatieven waarbij u (als kerk of gemeente) kunt aanhaken. Bijvoorbeeld interkerkelijk jeugdwerk, roulerende gastendiensten, een 3D-traject, Reversed Mission of een gezamenlijke folder (zie ook de volgende berichten).

Kerken, gemeenten en individuele gelovigen zijn van harte uitgenodigd. Save-the-date: donderdag 10 januari 2019. Informatie over locatie en tijd volgt.

Nieuwe Missionaire Initiatieven

Ideeën gevraagd

Missie Dordt wil (nieuwe) missionaire initiatieven aanjagen, verbinden en faciliteren. Initiatieven die ontstaan vanuit een diep verlangen van kerken, gemeenten en individuele gelovigen om mensen op het eiland van Dordrecht te bereiken met het Evangelie.

Heeft u zo’n droom, plan of initiatief? Wilt u die dan delen met Missie Dordt (missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl). Zodat we samen kunnen zoeken naar het concretiseren ervan. En wellicht het plan kunnen lanceren als een nieuw initiatief tijdens de bovengenoemde kerkenmeeting.

Koffie of Thee met de Dominee

Pastors gezocht

Het missionaire centrum Van Alle Tijden is een plek van ontmoeten en ontdekken; een plek waar mensen op verhaal kunnen komen en hun levensvragen kunnen stellen. Dat is ook het doel van ‘Koffie of thee met de dominee’ – een initiatief van Missie Dordt. Het idee is dat er op een woensdag, donderdag of vrijdag van 09.30 tot 10.30 een dominee, pastor, oudste, theoloog of inspirator aanschuift die bezoekers de ruimte biedt om hun vragen te stellen of om van gedachten te wisselen over verschillende onderwerpen.

Iets voor u? Neem contact op met Missie Dordt (missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl) voor aanmelden of meer informatie.

Bidden voor Dordt in de Kapel

Voorbidders gezocht

Van Alle Tijden is een vintagewinkel met kapel. Tijdens het snuffelen tussen de spullen worden bezoekers vaak nieuwsgierig als ze de weg naar boven zien. Daar is de kapel: een plek van rust en inspiratie waarin de aandacht al snel getrokken wordt naar het kruis. Het is niet zelden dat mensen geraakt worden, maar de moed niet hebben om in gesprek te gaan. Dan staat er een gebedsbus waarin mensen hun roep tot God (gebedspunten) kunnen stoppen.

Wilt u graag een verschil maken door anderen te steunen in gebed (te bidden voor deze gebedspunten)? Wij willen dit iedere vrijdagochtend van 09.30 tot 10.00 uur faciliteren. Mail bij interesse naar info@vanalletijden.nl.

Deel uw Droom voor Dordt

Dromen gevraagd

Missie Dordt ondersteunt kerken en geloofsgemeenschappen bij het verwezenlijken van hun missionaire dromen voor Dordrecht. Maar wat is eigenlijk uw droom? In het missionaire centrum Van Alle Tijden gaan we een droomboom plaatsen. Deel in maximaal 3 zinnen uw droom met ons; dan krijgt die daar een plekje. Maar dat niet alleen. We gaan ook biddend zoeken naar wegen om samen in de naam van Jezus onze missionaire dromen werkelijkheid te laten worden.

Deel uw droom voor Dordt door die te mailen naar Missie Dordt (missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl).

Getuigen op de Kerstmarkt 2018

Vrijwilligers gezocht

Vrijdag 14 t/m zondag 16 december is er weer de jaarlijkse Kerstmarkt in de Dordtse binnenstad. Uiteraard is dan ook de winkel en kapel Van Alle Tijden geopend. We verwachten opnieuw vele bezoekers. Het is een mooie gelegenheid om vanuit deze plek het Licht van Christus te laten schijnen. We hebben daarbij wel uw hulp nodig.

Bent u iemand met passie voor God en wilt u uw geloof praktisch uitdragen? Dan bent u degene die wij zoeken. Mail voor meer informatie en aanmelden naar Dave Lotulung (lotulung.vanalletijden@gmail.com) van de werkgroep Van Alle Tijden.

Week van Gebed voor Dordt

Voorbereiders gezocht

In januari is er weer de week van gezamenlijk bidden voor onze stad. We sluiten aan bij de landelijke Week van Gebed voor de eenheid. Dit is een interkerkelijke gebedsweek die wordt voorbereidt door Missie Nederland en de Raad van Kerken in Nederland.

Iedere avond zal er in een andere wijk van de stad een interkerkelijke gebedsavond zijn. We nodigen u uit om naar de wijk te gaan waar u woont of betrokken bij bent. De voorbereidingen zijn in volle gang. Noteer de data alvast in uw agenda: 20 t/m 27 januari 2019.

Mocht u mee willen werken met de verschillende wijkvoorbereidingsgroepen? Meld u dan aan bij Emmy Boor (emboor@nazarene.nl) van de werkgroep Stadsgebed.

Meer informatie: www.stadsgebeddordrecht.nl of www.weekvangebed.nl.

Gezamenlijke Alpha-cursussen in Dordt

Cursussen, vrijwilligers en cursusleiders gezocht

De werkgroep Alpha streeft naar afstemming van de diverse cursussen in Dordrecht, alsook naar gezamenlijke PR. Voor januari 2019 staan er 4 cursussen gepland, die veelal interkerkelijk worden aangeboden. Dat is een mooie start, echter onze droom is een Alpha-cursus in iedere wijk. Daarvoor zoeken wij nog kerken en gemeenten die ook een cursus willen starten. Uiteraard kunt u ook meedoen met een reeds geplande cursus of aanhaken bij de gezamenlijke PR.

Wilt u meedoen met een Alpha-cursus, een nieuwe cursus starten of aanhaken bij de gezamenlijke PR? Mail  Marleen Vos (marleenenbertvos@gmail.com) van de werkgroep Alpha voor 15 november 2018.

Idee: Alpha-cursus Overdag

Inventarisatie interesse

Een vraag vanuit de werkgroep Alpha: Wie zou het mooi vinden om mee te werken aan een Alpha-cursus overdag voor ouderen en anderen die dan in de gelegenheid zijn om een cursus te volgen? Is er behoefte in jullie omgeving/kerk aan een dergelijk initiatief? Als werkgroep zijn wij benaderd door drie oudere dames die graag een opfrissing van hun geloof willen, maar ’s avonds niet de deur uit gaan. Het idee: een cursus bij iemand thuis; starten met lunch; niet te grote groep; mix van alle leeftijden.

Wilt u aanhaken bij dit idee? Mail Marleen Vos (marleenenbertvos@gmail.com) van de werkgroep Alpha voor 15 november 2018.

Serve the City Hemelvaartsdag 2019

Acties aanmelden

Op 30 mei 2019 zal Serve the City weer haar jaarlijkse actiedag organiseren. Sinds 2008 mobiliseert Serve the City vrijwilligers om op praktische wijze Gods liefde te laten zien aan mensen in Dordrecht.

Wie ga jij helpen tijdens Hemelvaartsdag? Denk niet te moeilijk, maar kijk eens in je omgeving naar iemand of een organisatie die wel wat hulp kan gebruiken. Verzin een leuke actie, verzamel wat hulptroepen (vrienden, familie, kerkgenoten) en meld je aan!

Wij regelen een startevent, flyers, T-shirts en een inschrijfsysteem op onze website: www.stc-dordrecht.nl. Shine your Light! Namens de werkgroep, Monique en Arthur Moen.

Serve the City Vacature

Organisatietalent gezocht

Serve the City is een wereldwijde beweging en sinds 2008 actief in Dordrecht. De missie is om vrijwilligers te mobiliseren om op praktische wijze Gods liefde te laten zien aan mensen (in nood). Voor het organiseren van ons jaarlijks event op Hemelvaartsdag zoeken wij 1 of 2 organisatietalenten.

Vindt u het leuk om de activiteiten van Serve the City Dordrecht te coördineren? Neem dan contact op met Monique en Arthur Moen via www.stc-dordrecht.nl.

3D-traject Dordrecht

Inventarisatie interesse

Wat zou er gebeuren als overal in Dordrecht communities ontstaan? Waar mensen goed nieuws zijn in hun omgeving. Doordat ze hun geloof dichtbij huis vormgeven, ze vanuit liefde met elkaar optrekken en een verschil maken in hun omgeving.

Is dit het verlangen van uw kerk of gemeente? Dan is het 3D-traject wellicht interessant. Christenen krijgen handvatten om als discipel van Jezus te leven en om eenvoudige communities te vormen waardoor ze groeien in 3Dimensies: verbinding met God (boven) met elkaar (binnen) en met mensen in de buurt (buiten).

Missie Dordt wil inventariseren welke kerken geïnteresseerd zijn in een 3D-traject in het najaar 2019 of voorjaar 2020. Mail bij interesse naar missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl.

Meer informatie: www.3dtraject.nl

Project ‘Reversed Mission’

Inventarisatie interesse

Hoe mooi zou het zijn als leden van autochtone gemeenten en migrantenkerken elkaar vaker ontmoeten, stimuleren en leren van elkaars kennis en ervaring met het Evangelie. En vervolgens ook gezamenlijk van betekenis zijn voor de samenleving als geheel. Dat is het doel van het project ‘Reversed Mission’ – een initiatief van Connecting Churches.

Klik hier voor het projectplan ‘Reversed Mission’.

Missie Dordt wil inventariseren welke kerken geïnteresseerd zijn in het vormen van een duo autochtone-migrantenkerk. Mail bij interesse naar missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl.

Meer informatie: www.connectingchurches.nl

EO-ledendag in Dordrecht

Uitnodiging 8-dec

Dit jaar is het vierhonderd jaar geleden dat de Synode van Dordrecht plaatsvond. Hier werd het startsein gegeven voor de eerste Bijbelvertaling in het Nederlands. En dat willen we vieren met een speciale EO-ledendag in Dordrecht op zaterdag 8 december. Kom je ook?

Het programma staat in het teken van vierhonderd jaar Synode. Ontdek de stad samen met onze presentatoren, zing mee met Nederland Zingt in de prachtige Augustijnenkerk en breng een bezoek aan het Dordrechts Museum.

Klik hier voor meer informatie.

Workshop “Expositie! Wat nou?!”

Uitnodiging 17-nov

Breng de schilderijen op jouw manier tot leven tijdens de workshop Expositie! Wat nou?! Leef je uit met taal en muziek zoals je dat nog nooit eerder hebt gedaan. Wat is het ritme van jouw leven, jouw taal, jouw geven, jouw verhaal? Kom en creëer samen met Fiona Hutubessy Watson en Andre Accord een levend taal- en muziek-kunstwerk. Jong en oud, jullie zijn allemaal welkom want dit gaan we samen doen. Leeftijd: 6-20jr en neem je ouders en opa’s en oma’s mee. Voor hen is het ook zeker de moeite waard om te komen kijken (en luisteren).

Datum: Zaterdag 17 november. Tijd: 14.00-16.00 uur. Locatie: Wilhelminakerk (Blekersdijk 41)

Van Alle Tijden voor uw Initiatief

Huur mogelijkheden

De unieke ruimte van Van Alle Tijden aan de Grotekerksbuurt 44 verhuren wij al enige tijd voor een hele schappelijke prijs aan kerken en initiatieven die daar willen vergaderen, elkaar ontmoeten of een workshop organiseren. U krijgt naast een hele fijne sfeer en privacy, ook twee kannen koffie en thee in de huurprijs. Verder is er ruimte voor eigen initiatief voor eten en drinken of extra gebruik van koffie en thee. Verhuren doen wij op zondag t/m dinsdag overdag en de andere dagen van de week ‘s avonds.

Informeer naar onze prijzen via naomi@vanalletijden.nl of kom langs in de winkel.

 

 

 

 

 

 

Investeer in Missie Dordt

Oproep tot ondersteuning

Missie Dordt is afhankelijk van giften. Uw steun is nodig om onze activiteiten voort te blijven zetten en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. We vragen u om van harte mee te helpen investeren. Als kerk of gemeente kunt u een collecte houden of een actie organiseren voor Missie Dordt. Voor een presentatie of bericht in uw nieuwsbrief, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl.

Met uw financiële bijdrage geeft u het missionaire werk in de stad een nieuwe impuls. Giften kunnen worden overgemaakt op IBAN NL18RABO0166461431 t.n.v. Stichting Dordtse Evangelisatie o.v.v. Missie Dordt.

Missie Dordt Nieuws (1)

Aanleverinstructie

MISSIE DORDT NIEUWS is bedoeld voor de vermelding van missionair-gerelateerde initiatieven in de stad Dordrecht met een open (interkerkelijk) karakter. Aanleveren van nieuws kan voor de 25ste van de maand. Verspreiding gebeurt tussen de 1ste en 5de van de maand.

Wilt uw nieuws aanleveren? Volg dan de volgende aanleverinstructies:
·       Formuleer een titel van maximaal 10 woorden
·       Formuleer een tekst van maximaal 150 woorden
·       Houd de tekst objectief en informatief
·       Wees specifiek (datum, tijd, locatie, activiteit, contactpersoon)
·       Bijlagen alleen in PDF tot maximaal 1 MB