Nieuws van de Unie van Baptistengemeenten

Regiodagen 2019: Samen krachtig in God

De Regiodagen van Unie en ABC Gemeenten komen er weer aan! Op deze dagen kunnen actieve gemeenteleden en vrienden elkaar ontmoeten en inspireren rondom hun gemeentelijke taak.

Steekwoorden: toerusting, bemoediging, uitwisseling en ontmoeting. Het thema voor de dagen is: Samen krachtig in God. De invulling van de dagen is verschillend: sommige worden gevuld met workshops per gemeentetaak of over bredere thema’s, andere hebben ontmoeting en delen van eigen ervaringen centraal staan. Op alle dagen zijn er ook momenten van lofprijs, vieren en gebed.

Van harte welkom: kringleiders – penningmeesters – oudsten – teamleden pastoraat – jeugdleiders – voorgangers – kinderwerkers – aanbiddingsleiders en overige gemeenteleden!

  • Regiodag West: zaterdag 9 februari in Aalsmeer
  • Regiodag Midden/Oost: zaterdag 16 februari in Veenendaal
  • Regiodag Zuid: zaterdag 23 februari in Eindhoven
  • Regiodag Noord: zaterdag 23 maart

Lees er meer over op www.baptisten.nl.

Project van de maand

In Turkije (‘Klein Azië’) ontstonden via de zendingsreizen van Paulus de eerste gemeenten. Hoewel het percentage christenen er nu nog maar heel klein is, ontstaan er de laatste tien jaar steeds meer nieuwe gemeenten. Unie en ABC Gemeenten ondersteunen samen een jonge gemeente in de havenplaats Ordu, aangesloten bij de Turkse Baptistenconventie. Hier geeft een aantal Turken en vluchtelingen uit Syrië en Iran vorm aan hun geloof, onder leiding van de 26-jarige gemeentestichter Tansel Kutlu. Elke zondag is er een dienst in het Engels en Farsi, en één in het Turks. Op woensdag is er Bijbelstudie, waarbij het onderwerp van de zondagse preek wordt uitgediept. Inmiddels zijn er in de gemeente al meer dan vijftig mensen gedoopt, en zijn er contacten met christenen in een naburige stad. Wilt u voor dit project danken en bidden?

Agenda Unie-activiteiten  
2019
9 februari Regiodag West 2019 in Aalsmeer
10 februari Seminarium Zondag
16 februari Regiodag Oost 2019 in Veenendaal
23 februari Regiodag Zuid 2019 in Eindhoven
18-20 maart Leidersconferentie Unie-ABC in Apeldoorn
23 maart Regiodag Noord 2019

Meer informatie: www.baptisten.nl.