Bene Koytara Goyterey
Zij die werken voor Gods Koninkrijk (vertaald vanuit Zarma)

Lieve familie en vrienden,

Via deze brief sturen we onze allerbeste wensen voor de kerst en het nieuwe jaar 2019. We bidden ook voor Gods zegen en vrede in uw leven. 

Flexibel zijn
Op een donderdagmiddag reed ik naar Phoebés school om haar op te halen. Ik zag bij de muur rechts van de ingang direct een schoolbord staan. Dit betekent normaal gesproken dat de administratie van de school een mededeling voor de ouders heeft en meestal is dat een “niet-schooldag”. Soms zijn deze niet-schooldagen te voorspellen, bijvoorbeeld bij geplande schoolvakanties, maar vaak zijn ze behoorlijk onverwachts, zoals ook nu… 
Het schoolbord vertelde dat de leraren, een vergadering zouden hebben met leraren van de andere katholieke school in de stad, daarom zou er vrijdag (de volgende dag)  geen school zijn. Flexibel zijn is noodzakelijk! Normaal gesproken is het geen probleem voor mij en neem ik Phoebé mee naar mijn werk (bij Serving In Mission). Maar ik ben er zeker van dat dit niet bij alle ouders zo is. Echter, het is hier heel normaal om een dag van tevoren een verandering in de planning door te geven of een vergadering slechts een dag van te voren aan te kondigen.  Dat is Niger… je moet altijd flexibel zijn. 

SSCS en de strijd tegen ondervoeding
Afgelopen september meldde FAO (Food and Agricultural Organisation of the United Nations)dat terwijl de armoede in de wereld gestaag afneemt, het aantal ondervoede mensen de afgelopen drie jaar is toegenomen. Men zou kunnen verwachten dat door het verminderen van armoede, ook ondervoeding automatisch zou afnemen. Er zijn echter nog andere factoren die ervoor zorgen dat dit niet zo is. Een van deze factoren kan zijn dat de gewasopbrengsten (om verschillende redenen) te laag zijn om aan de vraag te voldoen, wat resulteert in hoge prijzen. Zelfs als iemand een inkomen heeft dat als boven de armoedegrens wordt beschouwd, kan dit ertoe leiden dat mensen niet genoeg inkomen hebben om voldoende of goede kwaliteit (d.w.z. met de noodzakelijke voedingselementen) voedsel te kopen. Het advies van de FAO is om onder meer met lokale boeren te werken om te investeren in nieuwe manieren van werken, oftewel: betere managementtechnieken te vinden. Dat is precies waar we aan werken in het landbouwprogramma van “Sowing Seeds of Change in the Sahel”. Hoewel mensen zeggen dat hun opbrengsten laag zijn omdat er niet genoeg regen is, is dit slechts gedeeltelijk waar in onze regio van het land. Het grootste probleem is de lage bodemvruchtbaarheid en dan vaak ook het gebruik van slechte kwaliteit zaad, met daarnaast enkele andere, minder dan optimale agrarische managementtechnieken. We laten zien dat het anders kan; dat de vruchtbaarheid van de bodem kan worden verbeterd en dat door het gebruik van zaden van goede kwaliteit en milieutechnisch aangepaste landbouwbeheersingstechnieken, de opbrengsten kunnen worden verhoogd. Naast dit werk, leren mijn collega’s van het gezondheidsprogramma vrouwen wat het betekent om een ​​gezonde maaltijd voor hun gezin te koken en welke lokale voedingsmiddelen de verschillende voedingselementen bevatten die nodig zijn. De verandering is traag, maar we zien wel verandering en onze droom is dat we de gelegenheid krijgen om nog een aantal jaren verder te gaan zodat een groot aantal mensen de veranderingen zullen omarmen en zelf agenten van verandering worden.

Wat Blaise meemaakte op Centre Caleb…
Serge is kleermaker en werkte met Blaise samen bij de Fabricants de Joie (Kings Kids) in Niamey, hij ging naar Mali en deed daar de DTS en voelde zich geroepen om naar Mali te gaan om daar God te dienen. Na een aantal jaren in Mali gewerkt te hebben nam Serge een sabbatical om te kijken welke nieuwe weg God hem zou laten zien… 

De lessen die Serge gaf maakten indruk
Serge was afgelopen twee weken op bezoek in Maradi en ging mee naar Centre Caleb. het bezoek was kort, maar het was goed. De lessen die Serge gaf maakte indruk op meerdere vrouwen. Serge leerde hen maat nemen en patroon tekenen. Blaise vertelt dat een groep van de studenten naar hem toe kwam om te vragen of Serge kan blijven, omdat hij goed kan uitleggen en prettig les geeft waardoor zij de lesstof snel begrijpen. Zij vertelden dat zij hem graag als leraar zouden hebben.  Het is nu aan Serge (en zijn vrouw) om een beslissing te nemen. 

Het verhaal van een tweeling
De kinderen van de kinderclub in Maza Tsaye vroegen zo’n 4 jaar geleden aan Judy Evans, de waarnemend directeur van Academy Evangélique Cornerstone de Maradi (AECM), om twee babyjongens te bezoeken die erg ziek waren en wiens moeder ook ziek was. De twee jongens waren ernstig ondervoed en hun moeder leed aan een hartaandoening waarvoor ze medicijnen nodig had die ze niet kon betalen. De vader had het gezin verlaten… 

Zonder hulp hadden zij het niet gered
Met voedingshulp voor hen en medicijnen voor hun moeder overleefden zij en begonnen zij te groeien. Normaal gesproken zouden de kinderen afkomstig uit zo’n zeer arm gezin niet op jonge leeftijd naar school gaan en de kans is groot dat ze helemaal niet naar school waren gegaan. Ondertussen wordt de tweeling grootgebracht door hun grootouders omdat de moeder met een nieuwe echtgenoot was vertrokken. Na hen te hebben geholpen om te overleven, leek dit nog meer een verspilling dan in andere gevallen waarin kinderen niet naar school gaan. Bij AECM wordt normaal gesproken van ouders verwacht dat zij schoolgeld betalen voor hun kinderen (om de salarissen, materialen en onderhoud van leerkrachten te betalen).  

Investeren in leerlingen
Maar we willen ook altijd investeren in een aantal leerlingen uit gezinnen die onmogelijk hun kinderen naar een privéschool kunnen sturen. Daarom besloten we de tweeling een kans te geven. Gelukkig zijn er een aantal mensen die AECM specifiek hiervoor ondersteunen. Daardoor kunnen we ook deze kinderen accepteren om hen een goede opleiding te geven. 
En hier zijn ze dan, twee gelukkige kleine jongens in wie we kunnen investeren.  Zodra zij volwassen zijn zullen zij in staat zijn om voor hun families te zorgen en de mogelijkheid hebben om een bijdrage te leveren aan de maatschappij in plaats van afhankelijk te zijn van anderen.

Geestelijke strijd is realiteit in Niger

Op de velden bij onderzoeksboerderij Masa Tsaye….

Het is regenseizoen en de dag begon zoals alle andere dagen. Tijdens een regenbui zoeken vrouwen die op de boerderij werken beschutting in een berging. Job, de manager van de boerderij, was bij hen en ze waren vrolijk aan het kletsen.

Plotseling begon een van de vrouwen te gillen, zij schreeuwde het uit en sloeg wild om zich heen. Job herkende het als een demonische manifestatie en riep een christelijke vrouw die daar ook was op dat moment, zodat ze samen voor haar konden bidden. Het gebed kalmeerde haar en ze namen haar mee naar de voorganger die op de compound woont om gebed voor bevrijding met haar voort te zetten. Net toen alles weer ‘normaal’ leek te zijn, begon een tweede vrouw te gillen, luid te schreeuwen en wild om zich heen te slaan. Dus begonnen ze voor haar te bidden en toen ze gekalmeerd was, werd ook zij naar de voorganger gebracht.

Ondertussen was de regen gestopt en de vrouwen pakten hun gereedschap op om terug te keren naar de velden. Terwijl ze naar de velden liepen, leed een derde vrouw aan demonische manifestaties. Gebed hielp nog een keer.

Toen de rust was weergekeerd vertelde de andere werknemers die alles hadden zien gebeuren, dat als dit in het dorp was gebeurd zij hier veel meer moeite mee zouden hebben gehad. “Het was omdat we hier waren (bij Maza Tsaye onder christenen), dat het gemakkelijker kon worden aangepakt”, zeiden ze.

Het is ons gebed dat mensen zullen blijven nadenken over de kracht van God die ze op het werk zagen, en dat het ervoor zal zorgen dat ze Hem meer willen leren kennen en bevrijd zullen worden uit de duisternis waarin ze leven.

Met een hartelijke groet, 

Blaise, Jeannette, Caleb & Phoebé

Om voor te danken:

• Blaise’s veiligheid en gezondheid tijdens zijn reizen in november. Eerst naar Port Hartcourt (Nigeria) om les te geven en het King’s Kids-werk te lanceren, inclusief Quartier Libre (samen met Joële Zeller uit Zwitserland). Daarna naar Noépé (Togo) om zelf les te krijgen.

• De start van het nieuwe schooljaar in Trainings Centrum Caleb, waaronder ook tegelijkertijd de start van de DTS voor 16 deelnemers.

• Een goed eerste semester voor Caleb op de Sahel Academy.

Om voor te bidden:

• Jeannette en Caleb reizen begin januari naar Niamey om deel te nemen aan de Spiritual Life Conference van SIM en voor de terugreis van Jeannette in de tweede week van januari.

• Later in januari reist Blaise naar Togo voor het radiowerk.

• Voor het goed plannen van de verschillende activiteiten van Blaise en Jeannette waar zij de verantwoordelijkheid voor hebben, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.

Blaise, Jeannette, Caleb en Phoebé Gaïtou 
BP 199 JEMED 
Maradi 
NIGER
Telefoon: [00 227] 96 257 222
of 96 283 331
Email: jemmaradi@gmail.com
of jeannettegaitou@gmail.com

Financieel steunen…

Giften kunt u overmaken op rekeningnummer

NL 07 RABO 0361834179

t.n.v. Stichting Niger Zending