De zendingswerkgroep bestaat uit een groep van mensen binnen de Baptistengemeente Dordrecht die zich speciaal bezig houdt met zending en alles wat daarmee te maken heeft.

De visie van de ZWG is geënt op de woorden die Jezus zelf sprak in o.a. Mat. 28:18-20 (Nieuwe Bijbel Vertaling):

16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17 en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Zending is in het kort gezegd: andere mensen kennis laten maken met het evangelie van het Christelijk geloof.

De Baptistengemeente Dordrecht is vanaf de oprichting af van mening geweest dat de opdracht van Jezus Christus, om anderen het Goede Nieuws te vertellen, in onze tijd nog steeds actueel is.

De doelstellingen van de ZWG zijn een uitwerking van de doelen die de Baptistengemeente Dordrecht zich in statuten en reglementen stelt:

  • De Baptisten Gemeente Dordrecht betrokken houden bij Gods kerk wereldwijd en de Grote Opdracht, door de kennis over en het enthousiasme voor zending van de gemeente te voeden en te vergroten.
  • Zendelingen, die vanuit de Unie van Baptisten Gemeenten Nederland en die vanuit de Baptisten Gemeente Dordrecht uitgezonden zijn ondersteunen op geestelijk en materieel (o.a. financieel) gebied.
  • Rekruteren van nieuwe zendelingen en nieuwe zendingsactiviteiten ontwikkelen om het werk te laten voortduren.