Teun van der Leer, rector van ons Baptisten Seminarium over: de doop. Hij zal ingaan op de vraag: hoe centraal staat de doop in de baptistenidentiteit en gemeentepraktijk?